Aile İçi Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanır

Bavyera bölgesi Üsküdar Üniversitesi ile ortaklaşa bir çalışma düzenledi. Bu çalışmada her ay farklı konular ve konuşmacılar altında semi­nerler düzenlenecek. Program Skype üze­ri Türkiye’den canlı bağlantı ile gerçekleşecek.

Bu çalışmanın ilk semineri ”Aile İçi Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanır“ konusu ile 25 Şubat tarihinde Psiki­yatrist, Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Bey’in canlı bağlanması ile gerçekleşti.

Tarhan, toplantıda aile içinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Aile içinde yaşa­nan sorunların normal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu sorunların sıcak ilişkilerle çözüle­ceğini vurgulayarak “Eğer anne ve baba doğru ör­nek, rol model oluyorsa sorun kolay çözülür. Çocuk hata yapsa da doğru yolu bulur. Şu Hadis-i Şerif’i duyunca çok şaşırmıştım: Buluğ çağı deliliğin bir şu­besidir. Çocuk elbette hata yapacak, hata yapmaya yatkındır. Bu dönemde ben kimim, nereye yönelme­liyim sorularını kendisine sorar. Tüm bunları yaparken de anne ve babasının tepkilerini kontrol eder” dedi.

Tarhan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Peygam­berimizin bir sözü var: Karı koca birbirinize lütufkâr davranınız. Bunu sadece erkeğe veya kadına demiyor. Birlikte zaman geçirmek, takdir övgü sözcükleri kullan­mak. Aileyi bir arada tutar. Yapılan bir araştırmada an­nelerin çocuklarına %95 hayır dendiği ortaya çıkmış. Kendi fikrini zorla kabul ettirmek baskıcılıktır. Baskıcı­lığın olduğu yerde özgürlük olmaz. Örneğin ergen­liğe kadar verdiğiniz t-shirt’ü giyen çocuk ergenliğe girince verdiğiniz kıyafeti giymek istemez. Böylece anne-çocuk, baba-çocuk kavgaları başlar. Sorun şu şe­kilde çözülebilir: 4 tane t-shirt getirilir çocuğa ve han­gisini giymek istiyorsun? diye sorulur. Böylece çocuk özgürlük, özerklik duygusunu tatmin eder. Anne de kontrolü kaybetmemiş olur. Demokrasi aileden başlar. Buna uygun davranan kişi kendi fikrini zorla kabul et­tirmek yerine seçenekler sunar. Aile içi ilişkilerde ka­tılımcılık önemli. Kararların birlikte alınması gerekir.” Program soru-cevap şeklinde devam etti.

 

Demans Hastalığı

Köln bölgesi “Demans Hastalığı” se­minerini Pedagog Ümran Sema Se­ven’in katılımlarıyla 21 Şubat’ta düzenledi.

İlk olarak demans hastalığının ne oldu anlatıldı. Akabinde demans hastalığının çeşitlerine deği­nildi ve neler yapılması gerektiği açıklandı. Son olarak demans hastalarına yapılan test örnekle­ri dinleyicilere gösterildi ve nasıl yapıldığı anlatıldı.

 

Kadın Sağlığı

Württemberg-Balingen şubesi sağlık semineri altın­da “Kadın Sağlığı” konulu seminer gerçekleştirdi. Seminer 18 Şubat tarihinde, Kadın Hastalıkları Uz­man Doktoru Dr. İpek Gedikli tarafından sunuldu.

 

Abdülhamid’i Anlamak

İngiltere Bölgesi 17 Şubat tarihinde Abdülhamid Han’ın 100.ölüm yıldönümü nedeniyle anma progra­mı düzenledi. Konuşmacı olarak Rıza Ünal Bey katıldı. Amaç, tarihte yaşamış olan değer­li büyükleri anlamak, hayatlarını kendimi­ze örnek alıp gelecek nesillere aktarmak.

 

Göz Sağlığı

Düsseldorf-Solingen şubesi “Göz Sağ­lığı” seminerini 11 Şubat’ta düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Optiker İlhami Tom­ris Bey katıldı ve vatandaşları bilgilendirdi.

 

Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları

Düsseldorf-Krefeld şubesi 11 Şubat tarihin­de ”Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları” konu­lu semineri, Psikoloji ve Aile Danışmanı Em­rullah Köksal Beyin katılımı ile gerçekleştirdi. Seminer öncesi katılımcılara kahvaltı sunuldu.

 

Aşırı Yorgunluk ve Halsiz­liğin Sebepleri

Württemberg-Stuttgart şubesi “Aşırı Yorgunluk ve Halsizliğin Sebepleri” konulu bir seminer dü­zenleyerek konuşmacı olarak İç Hastalıkları ve Nefrologi Uzmanı Dr. Gögör Dağtekin ağırladı.

 

Sağlıklı Yaşam ve Alternatif Tıp

Ruhr-Gelsenkirchen şubesi, sağlıklı yaşam uzmanı Esma Onat’ın sunumu ile “Sağlıklı Yaşam ve Alter­natif Tıp” konulu seminer düzenledi. Günümüzde, özellikle de doğaya dönüşün ve doğal alanın değer kazanmasıyla birlikte Alternatif tıp yeniden önem ka­zanmıştır. Bu bağlamda seminer çok verimli geçmiştir.

Seminer öncesi Genel Başkan Zafer Sıraka­ya, GM Halklailişkiler Başkanı Ahmet Çon Bey Bölge ve şube yönetimi ile bir araya gelmiştir.

 

15 Temmuz Şehit Aileleri İle Yapılan Röportajlar

İngiltere bölgesinin düzenlediği 15 Temmuz programının konukları gazeteci Yasemin Asan ve Nil Gülsüm Gül hanımdı. 15 Temmuz son­rası şehit aileleri ile röportajlarını aktaran ko­nuşmacılar dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Seminerde şehitlerimizin ve ailelerinin unutulma­ması ve unutturulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

 

Sağlıklı Yaşam ve Alternatif Tıp

Düsseldorf-Duisburg şubesinin düzenledi­ği “Sağlıklı Yaşam ve Alternatif Tıp” semineri Dr. Ferya Banaz Yaşar’ın sunumu ile gerçekleşti.

Alternatif Tıp; insan organizmasının ken­di kendini iyileştiren güçlerini yeniden akti­ve eder ve destekler. Tedavi için çareler se­çilerek hastalığın nedenleri ortadan kaldırılır.

 

Şeker ve Hastalığı ve Tedavisi

Düsseldorf-Solingen şubesinde gerçekleşen se­minerde konuşmacı Sayın Dr. Dilek Kaya hanımdı. Kaya; “Şeker hastalığının nedenleri, genetik yapı­sına, aile öyküsüne, etnik kökene, sağlık ve çevre­sel faktörlere bağlı olarak değişmektedir.” dedi.

 

Depresyon ve Tedavisi

Düsseldorf-Dinslaken şubesinin düzenledi­ği “Depresyon ve Tadavisi” konulu seminer, Dr. Nilüfer Ak hanımın sunumu ile gerçekleşti.

Konuşmasının başında depresyonun tanımını yapar Dr. Ak; “Depresyon kişinin mutlu olma ve hayattan zevk alma duygusunu geçici ola­rak yitirdiği, duyguları, düşünceleri, bedeni ve zihni etkileyen psikiyatrik durumdur.” dedi.

 

Aile İçi İletişim

Düsseldorf-Krefeld şubesinin düzenlemiş olduğu “Aile İçi İletişim” semineri eğitim bilimcisi ve Sosyo­log Dr. Sevda Yıldırım hanımın sunumu ile gerçekleşti. Sevda Yıldırım: “Bilhassa çocuk eğitiminde bilinç­siz yapılan hatalar günümüzde sorunlu insanla­rın meydana gelmesinde sebep olabiliyor.” dedi.

 

İslam Medeniyeti & Tarih Şuuru

Tarihçi, UETD Teşkilatlanma Birimi Başkan Yardımcısı Sayın Adem Taflan 03 Aralık’ta Fransa Alsace bölgesinde “İslam Medeniyeti & Tarih Şuuru” konulu seminerini sundu.

 

Women, silence victims of war

Kadınların Savaşta ve Sonrasında Yaşadıkları Travma

Seminer 25 Kasım tarihinde İngiltere bölgesinde ve ingilizce dilinde gerçekleşti. Programa Remembering Srebrenica adlı kuruluştan Aktivist Amra Mujkonovic konusmacı olarak katılarak Bosna savaşında yaşananları ve ailesinin kurtuluş hikayesini paylaştı. Sunumdan sonra Ingilizce olarak hazırlanan Kadın ve Savaş konulu bildirileri sokakta halka dağıtıldı. Biliyormuydunuz (Did you know) başlıklı kadının savaşdan dolayı maruz kaldıkları şiddet ile ilgili statistikleri paylaşarak yaşanan zulmü dile getirildi, dağıtılan bildiriler yoğun ilgi ile karşılandı.

 

Emeklilik hakkında seminerler

T.C Strazburg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Sayın Naim Kavlak “Emeklilik işlemleri“ konulu bilgilendirme seminerini 10 Aralık’ta Fransa Alsace bölgesinde Strazburg’da gerçekleştirdi.

 

UETD Women Bavyera Bölgesi “Türkiye‘den Emeklilik“ konulu bilgilendirme seminerini 28 Ocak tarihinde gerçekleştirdi.

Programa, konuşmacı olarak Türk Hukuku Avukatı Haydar Sofu katıldı. Davetlilerin aktif olarak katıldığı seminerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye‘de emeklilik konusunda çok ilgili olduklarını, ancak buna dair detaylı bilgilerin yeterli olmadığını ifade ettiler. Konuşmacı Av. Haydar Sofu, “Türkiye‘de nasıl emekli olurum?“, “Borçlanma yoluyla emeklilik?“, “SSK‘dan nasıl emekli olurum?“, “Türkiye‘den emekli olunca Almanya‘da çalışabilir miyim?“ ve buna benzer birçok sorulara açıklık getirdi. Programın sonunda misafirlerden gelen sorular cevaplandırılarak, gelen vatandaşların memnun ayrılması sağlandı.

Sağlık Seminerleri

Evde Hasta, Yaşlı, Engelli Bakımı & Sosyal Haklar

UETD Women Kuzey Bavyera bölgesi 24 Ekim 2017 tarihinde ”Evde Hasta, Yaşlı, Engelli Bakımı & Sosyal Haklar” semineri gerçekleştirdi.

Seminere Hayat Huzurevi kurucusu Mühibe Serçe ve VIACTIV Sağlık kasası Nordbayern ve Nürnberg müşteri temsilcisi Gülay Arık konuşmacı olarak katıldılar. Seminerde, ”Evde hasta,yaşlı veya engelli bakıma muhtaç olan insanların sosyal hakları nelerdir?” veya “Bakıma muhtaç olan kisi veya bakıcısı sağlık kasalarından hangi yardımları alabilirler?” gibi konular ele alındı. Seminerin amaçı, bu konuda insanımızı bilinçlendirmek ve sahip oldukları haklardan yararlanmalarını sağlamak.

 

Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı

UETD Women Köln bölgesi, 15 Ocak 2017 tarihinde “Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı“ konulu seminerini gerçekleştirdi ve seminerde Başhemşire Gülcan Bostancı konuşmacı olarak yer aldı.
Seminerde işlenen konular arasında, hastalık ve yaşlılık sigortasına dair haklar, bakım sigortası, evde hasta bakım imkanları, engelli çocuk bakımı, Demens hastalığı ve bakımı gibi konular yer aldı. Ayrıca yeni yılda gerçekleşecek kanuni değişiklikler hakkında bilgiler verildi. Seminerin sonunda soru ve cevap bölümü gerçekleşti.

 

 

Aile Seminerleri

Aile ve Kadın Hakları

UETD Women Bavyera Bölgesi, 21 Mayıs tarihinde, Anneler Günü münasebeti ile „Aile ve Kadın Hakları“ konu başlığı altında seminer gerçekleştirdi.
UETD Women´ı daha önceden tanımayan bayanların yoğun olarak katıldığı program, Bölge Kadın Kolları Başkanı Nevin Hanım’ın açılış konuşması ile başladı. Akabinde Pedagog Rukiye Hanımın, “Aile ve Kadın Hakları“ konusunda detaylı bilgi içeren sunumu gerçekleşti.

Katılan misafirler çok memnun kalarak bu gibi bilgi içerikli programların sıklıkla olmasını talep ettiklerini bildirdiler. Çocukların annelerine okudukları şiirlerle devam eden seminerde tombala
çekilişi yapılarak özel hediye paketleri dağıtıldı. Son olarak Anneler Gününe özel, katılan tüm annelerimize güller dağıtıldı.

 

Kadın, Aile ve Toplum

UETD Women Düsseldorf bölgesinin Remscheid şubesi 15 Mayıs tarihinde “Kadın, Aile ve Toplum“ konulu seminer düzenledi.
Semineri sunan Pedagog Sevda Yıldırım, katılımcılara aile ve toplum ilişkilerine yönelik bilgi verdi.

 

Aile İçi Şiddet ve Mobbing

UETD Women Ruhr bölgesinin Gelsenkirchen şubesi, Eğitim Bilimci ve Sosyolog Sevda Yıldırım “Aile içi şiddet ve Mobbing“ konulu seminere konuşmacı olarak davet etti. Kadın Kolları Şube Başkanı Meryem Kiraztarafından yapılan açılış konuşmasından sonra Sosyolog Sevda Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumun amacı, “Aile içi şiddeti nasıl önlenir?“, “Şiddetin boyutları nelerdir?“, “Şiddet genelde nerede, nasıl ve kimler tarafından uygulanır?“, “Kendimizi nasıl güçlendirir ve koruruz?“, “Korku ve travmayı nasıl yenebiliriz?“, gibi sorulara cevap bulmak ve çözüm yolları göstermekti. Ayrıca, “Mobbing“ adı verilen psikolojik baskı ya da halk arasındaki tabirle “Bezdirme-Yıldırma“ olarak bilinen baskının boyutları, üstesinden gelme metodları ve bireyin hukuki hakları hakkında bilgi verildi.

 

Aile İçi İletişim

UETD Women Ruhr bölgesinin Essen şubesi “Aile İçi İletişim“ konulu seminerini 22 Ocak tarihinde gerçekleştirdi.
Eğitimci, aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim‘in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, “Aile içinde eşler arasında ve çocuklarla doğru, sağlıklı bir iletişim nasıl kurulmalıdır?“, “Çocuk terbiyesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?“, “Anne ve baba gençlerden ne ister, gençler anne ve babadan ne talep ederler?“ gibi konular ele alındı.
Bayanlar tarafından büyük ilgi gören seminerde, davetlilerin katılımları seminerin çok verimli geçmesini sağladı.

 

Evdeki öğrenme atmosferi

UETD Düsseldorf Bölgesinin Kadın Kolları Aile seminerini ‘Evdeki öğrenme atmosferi’ başlığı altında Eğitimci Hüseyin Sağ Bey’in sunumuyla gerçekleştirdi.